Ansvarlig alkoholbruk

Ansvarlig alkoholbruk


Å nyte alkohol i fornuftig omfang kan være en positiv og berikende del av livet for voksne mennesker. Samtidig vet vi at konsekvensene av alkoholmisbruk er svært alvorlige og påfører samfunnet og enkeltindividet store menneskelige og økonomiske kostnader.


Det finnes en rekke omstendigheter og situasjoner der det ikke er tilrådelig å drikke alkohol. Vi ønsker at våre kunder skal nyte alkohol på ansvarlig og fornuftig vis. Fakta om alkoholforbruk og tydelige oppfordringer til gjennomtenkte og bevisste valg rundt konsum av alkohol er en viktig del av vårt ansvar for å oppnå dette.


Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger.

På Helsedirektoratets sider finner du mer informasjon om alkohol og ansvarlig forbruk:


https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen